Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti kolmannessa käsittelyssään perjantaina 14.9. hyväksyä keskelle Violanpuistoa sijoitettavan parakkipäiväkodin rakennusluvan ja aloitusoikeuden.

Rakennustyöt alkoivat maanantaina 17.9. aamulla. Rakennuslupapäätöstä ei tällöin ollut nähtävillä, eikä asukkaita tiedotettu asiasta. 

Asukkaiden vaatimuksesta vaarallista liikennettä on yritetty ratkaista. Liikennesuunnitelman mukaan huoltoajo tulee suljettavan portin kautta Haukilahdenkadulta ja ajaa uutta tietä pitkin nurmialueen läpi parakkipäiväkodille. Saattoliikenteelle osoitetaan parkkipaikkoja Haukilahdenkujan parkkialueelta. Ajoa Saarenkadulle alas puistoon ei ole kerrottu estettävän, saattoliikennettä hidastetaan Saarenkadulla esimerkiksi kukkaruukuilla.

Pääpiirustuskooste

Facta-asiakirja


VIOLANPUISTO HELSINGIN VANHASSA HERMANNISSA ON ALUEEN SYDÄN, AUTOTON VIHERALUE, LEIKKIPAIKKA, KOKO SEUDUN LASTEN JA AIKUISTEN YHTEINEN TURVALLINEN TAKAPIHA. KAUPUNKI AIKOO RAKENTAA PUISTON KESKELLE VÄLIAIKAISEN parakkiPÄIVÄKODIN, JA SUUNNITELMAT UHKAAVAT PUISTOALUEEN KÄYTTÖÄ JA TURVALLISUUTTA.

emme vastusta päiväkotia, mutta VIOLANPUISTOA EI SAA TUHOTA TAI AVATA AUTOLIIKENTEELLE.

Tällä hetkellä asukkaiden tietojen mukaan Helsingin kaupunki aikoo myöntää rakennusluvan puiston keskelle. Parakki on kaksikerroksinen, harmaa ja noin 40 metriä pitkä. Rakennuksen kentänpuoleiseen reunaan tulee 6 metriä korkea aita. Suunnitelmaan jätettiin naapurikuulemisessa 78 huomautusta. Myös kasvatus- ja koulutuslautakunnan puistosta ja turvallisuudesta huolestunut  yksimielinen lausunto on jätetty suunnittelussa taka-alalle. Suunnitelma on asemakaavan ja mahdollisesti maankäyttö- ja rakennuslain vastainen, sillä asemakaavasta poikkeamisen ehdot ovat hyvin tiukat.

Suur-Vallilan alueelle voidaan saada kaivattuja päivähoitopaikkoja myös lakia, asemakaavaa ja asukkaita kuuntelemalla. Violanpuistoa ja sitä käyttäviä lapsia ei saa asettaa kiireen nimissä uhan alle.

Hankesuunnitelma on hyväksytty keväällä kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja yleiset alueet -jaostossa, mutta tuolloin päiväkoti oli sijoitettu asemakaavan mukaiselle tontille puiston laidalle. Kesän aikana piirustukset ovat muuttuneet moneen kertaan ilman poliittista käsittelyä.

ASEMAKAAVASTA POIKKEAMINEN NIIN, ETTÄ KANTAKAUPUNGIN VIHERALUEITA HEIKENNETÄÄN JA AVATAAN LIIKENTEELLE EI OLE VÄHÄINEN POIKKEUS, EIKÄ SITÄ SELLAISENA PITÄISI KÄSITELLÄ.


Suunnitelmat puiston rakentamisesta ilmoitettiin muutaman päivän varoitusajalla toukokuun lopulla osalle naapurustoa.  Kuitenkaan esimerkiksi Hekan asuntoja ei tiedotettu asiasta. Asukkaat ovat joutuneet itse hankkimaan lähes kaiken tiedon kotialueelleen tapahtuvasta asemakaavan vastaisesta rakentamisesta. Kiire tai pienet lisäkustannukset eivät ole peruste poiketa avoimuudesta tai pelisäännöistä. 

Jos puistoon voi rakentaa määräaikaisuuden nojalla poliittisten päätösten vastaisesti, Violanpuiston kohtalo voi tulevaisuudessa koittaa mille tahansa Helsingin arvokkaalle viheralueelle. 

Violanpuisto on alueen viheraluesuunnitelmassa määritelty Hermannin tärkeimmäksi puistoksi. Vaadimme kaupungilta lain, asemakaavan, viheralueiden, autottomuuden, turvallisuuden ja kaupunkidemokratian kunnioittamista.

 Lue lisää hankkeen kehityksestä välilehdiltä. Pelastetaan Violanpuisto.