violanpuisto_hjk.jpg

MiTEN PÄIVÄKOTIA ON VALMISTELTU?

UUSIN TIETO SIVUN ALALAIDASSA!

Violanpuistoon suunnitellaan uutta paviljonkipäiväkotia vastaamaan Hermannin ja lähialueiden päivähoitotarpeisiin. Rakennushankkeen valmistelu sai kesäkuun alussa kyseenalaisia piirteitä, ja Violanpuiston asukkaat heräsivät puolustamaan puistoaan. 

Tällä sivulla käydään läpi se, mitä Violanpuiston asukkaina tiedämme varmasti päiväkotihankkeen valmistelusta ja sen vaiheista. Tietoa on ollut tarjolla vähän ja olemme joutuneet etsimään ja kysymään sitä suoraan eri lähteistä, joten esimerkiksi perimmäisiä syitä alkuperäisestä asemakaavan mukaisesta suunnitelmasta poikkeamiselle voimme vain arvailla.

Jos sinulla on tietoa tai korjausehdotus Violanpuiston päiväkotihankkeesta, ota yhteyttä osoitteeseen pelastetaanviolanpuisto@gmail.com. Sivua on viimeksi päivitetty 20.11.2018


sijainti03052018.jpg

Ensimmäinen esitys: TONTILLE

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja julkiset alueet -jaosto päätti 3.5. kokouksessaan 120 lapsen paviljonkipäiväkodin sijoittamisesta Violanpuiston laidalla sijaitsevalle asemakaavassa määritellylle YL-tontille. Tontilla sijaitsee nykyisin päiväkoti Violan leikkipiha, mutta suunnitelmassa pihaa oli suunniteltu laajennettavan. Suunnitelma oli esitelty muun muassa Kalasataman alueen asukasillassa.
(Ks. kuva yllä)


suunnitelma2.jpg

toinen esitys: KENTÄLLE

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta lähestyi alueen taloyhtiöitä 29.5. päivätyssä ja 1.6. saapuneessa "Tiedotteessa naapureille", että rakennuslupahakemus LP-091-2018-01703 oli tullut vireille. Aikaa reagoida oli viikonlopun ajan, 5.6. asti.

Suunnitelma oli muuttunut ratkaisevasti jaoston päättämästä, ja päiväkoti oli nyt tulossa urheilukentälle. Suurin osa alueen asukkaista ei kuitenkaan saanut tietoa uudesta, pikavauhtia valmisteltavasta suunnitelmasta. Uudet piirustukset ja tieto suunnitelmasta jaettiin asukkaiden kesken, koska osissa taloista edes isännöitsijä ei ollut tietoinen uusista suunnitelmista.

Rakennustyöt haluttiin aloittaa ennen kuin lupa olisi lainvoimainen, vaikka vaikutus alueelle olisi merkittävä. Puiston urheilukenttä poistuisi käytöstä viideksi vuodeksi – ainakin, sillä hankesuunnitelmassa kustannusarvio oli määritelty kymmenelle vuodelle.

Alueen asukkaat ja taloyhtiöt eivät vastustaneet päiväkotia, mutta vastustivat voimakkaasti suunnitelmaa sen sijoittamiselle muun muassa seuraavin perustein:
Päiväkodille olisi asemakaavan mukainen tontti aivan vieressä.
Urheilukenttä on tärkeä puistolle ja alueen asukkaille ja yhteisöille, kuten kouluille.
Suunnitelma on asemakaavan vastainen, eikä näin merkittävää muutosta voi myöntää poikkeamismenettelyllä.
Hankkeen vaikutuksia alueen turvallisuuteen ja puistoon ei ole riittävästi arvioitu.
Asukaskuulemiset olivat täysin riittämättömät.

Asukkaat aktivoituivat vaikuttamaan ja ottamaan asiasta selvää virkamiehiltä ja poliitikoilta. Hankkeen käytännöt tuntuivat hämmästyttävän monia myös kaupungin päässä. Aiheesta ilmestyi mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 8.6. ja uutinen 9.6.

Asukkaat saivat vihiä, että kaupunki valmistelisi uutta suunnitelmaa.


suunnitelma3.jpg

KOLMAS esitys: Keskelle puistoa

15.6. ilmoitettiin Helsingin kaupungin "Uutta Helsinkiä"-sivustolla, että kaupunki on kuunnellut asukkaiden palautetta ja valmistellut uuden suunnitelman. Palautetta oli kuunneltu ainoastaan urheilukentän osalta, ja nyt päiväkoti oli sijoitettu keskelle puistoa (ks. kuva yllä). Suunnitelmasta oli määrä toimittaa uusi asukaskuuleminen.

Kentästä poistuisi käytöstä 1/3, mutta muutoin uusi suunnitelma oli vielä edellistäkin ongelmallisempi. Se jakaisi yhtenäisen puistoalueen pieniksi pirstaleiksi ja avaisi autottoman alueen päiväkodin välttämättömälle huoltoliikenteelle ja mahdollisesti runsaalle saattoliikenteelle. Alueen merkittävä pulkkamäki kulkisi autoille avatuksi suunniteltavan puisto- ja pihakäytävänä toimivan Saarenkadun poikki. Violanpuisto muuttuisi täysin.

19.6. Helsingin Sanomissa julkaistiin mielipidekirjoitus otsikolla "Puisto ei ole vapaata tonttitilaa – päiväkodille on paikka puiston laidalla". Kirjoitus nosti aiemmat näkökohdat esiin, ja lisäksi menettelyn kyseenalaisuuden. Asukkaiden konsultoimien asiantuntijoiden mukaan puiston merkittävä muuttaminen liikenteen, turvallisuuden ja ympäristön osalta ei olisi sallittua tehdä vain virkahenkilöpäätöksenä kaupungin omien ohjeistusten nojalla, lisäksi suunnitelma ja toimintatapa olisivat mahdollisesti rakennus ja maankäyttölain vastaisia.

Asukkaat olivat jälleen aktiivisesti yhteyksissä poliitikkoihin ja virkamiehiin. Asiaa käsiteltiin Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa 19.6. Violanpuiston suojaamiseksi rakentamiselta esitettiin kaksi lausuntoehdotusta, joista toisen taakse saatiin lautakunnan yksimielinen tuki, koska siinä ei otettu kantaa päiväkodin sijoitteluun. Otso Kivekkään (vihr) ja Pia Kopran (ps) esitys hyväksyttiin ja se kuului näin:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa Violan puiston ja sen pallokentän merkitystä alueen koulun ja lasten ulkoliikuntapaikkana ja kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa miettimään vielä vaihtoehtoisia paviljongin sijoituspaikkoja YL-tontilla tai muualla lähialueella. Kaikissa sijoitusmahdollisuuksissa pallokentän tulee säilyä käytössä, ja päiväkodin saattoliikenne täytyy rajata puistoalueen – mukaan lukien Saarenkatu – ulkopuolelle.”

Helsingin Sanomat uutisoi 20.6. tästäkin.


suunnitelma4.jpg

neljäs esitys: Jälleen KESKELLE PUISTOA

Violanpuiston asukkaat saivat postissa 25.6. jälleen uuden asukaskuulemiskirjeen. uusi suunnitelma oli päivätty 19.6. ja huomautusten viimeinen palautuspäivä on 3.7. Runsasta palautetta ei edelleenkään oltu otettu huomioon.

Suunnitelma oli päivätty samana päivänä kuin kasvatus-ja koulutuslautakunnan kokous pidettiin, eikä lautakunnan lausuntoa ole huomioitu. Mahdollisesti suunnitelma oli tehty jo ennen lausunnon antamista. Asukaspalautteissa oli voimakkaasti ehdotettu päiväkodin sijoittamista YL-tontille asemakaavan mukaisesti, ja asukkaiden konsultoimat asiantuntijat pitivät kaupungin antamia selityksiä riittämättöminä tai kehnoina:
Päiväkoti Violan leikkipihan ja lasten ulkoilumahdollisuudet pitäisi turvata, mutta muutoin rakennus mahtuisi tontille ja lisäkustannuksiin vetoaminen ei ole laillinen peruste asemakaavasta poikkeamiselle.

Asukkaat saivat käsiinsä tiedon, että päätöksen asiasta tekisi joko lupa-arkkitehti tai kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston kesälomasijaisena toimiva virkahenkilö. Poliittiseen käsittelyyn asiaa ei enää tuotaisi.

Uusi suunnitelma oli käytännössä sama kuin edellinen, muutamalla erolla:
Uuteen suunnitelmaan ei oltu merkitty kaikkia kaadettavia puita.
Urheilukentästä sanotaan poistuvan nyt vain 1/4 käytöstä, vaikka rakennus näyttää olevan samassa kohdin kuin aiemmin.
Saattoliikenne oli ohjattu kulkevaksi Hermannin rantatien puolelta.

Helsingin Sanomat teki aiheesta 26.6. uutisen, joka käsitteli aihetta osasta mainittuja näkökulmia.

Päiväkoti rakennettaisiin yhä puistoon asemakaavan vastaisesti niin, että siitä aiheutuisi haittaa.
Päiväkotitarve on jo huomioitu asemakaavassa.
Liikenne ohjautuisi yhä puistoon ja Saarenkadulle.
Puiston alkuperäisiä jalavia kaadettaisiin ja puisto jaettaisiin epäyhtenäiseksi.

Uusi suunnitelma ei vastannut yhteenkään aiempaan perustavanlaatuiseen ongelmaan, vaan loi yhden lisää. Saarenkadun avaaminen myös Hermannin rantatien päädystä – nyt esteenä on kiinteitä teräspalkkeja ja portti – käytännössä avaisi Saarenkadun läpiajoliikenteelle. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon vastaaminen liikenteen osalta olisi mahdotonta, sillä Hermannin rantatielle ei olisi mahdollista järjestää pysäköintiä vanhemmille. 

Lisäksi on syytä epäillä, että mikään keino ei estäisi saattoliikennettä Saarenkadulle. Kieltokyltit tuskin tepsisivät, ja liikennettä kokonaan ei voitaisi estää, koska Saarenkatua ei huoltoliikenteen, pihaanajomahdollisuuden ja pelastusliikenteen vuoksi voisi sulkea.

Asukkaat olivat jälleen aktiivisia ja pitivät yllä vaihtoehtoja. Nyt kaupunkia vaadittiin noudattamaan jälleen asemakaavan, sen hengen ja lain lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoa. Edelleenkin asukkaat vastustivat puiston tuhoamista, eivät päiväkotia sinänsä.


VIIDES ESITYS: EHKÄ TAKAISIN TONTILLE?

Asukkaiden aktiivisten yhteydenottojen jälkeen kaupunki ilmoitti torstaina 26.6. tiedotteessaan, että kaupunki tutkisi vakavasti päiväkodin sijoittamista Violanpuiston laidalla sijaitsevalle YL-tontille tai sen ympäristöön. Uuden esityksen on määrä valmistua heinäkuun alussa.

Samalla haluamme pitää esillä sitä, että kun päiväkoti sijoitettaisiin kestävämmälle paikalle YL-tontille tai sen ympäristöön, päiväkoti Violan lasten ulkoilumahdollisuudet on taattava rakentamisen ajan. Tämä on mahdollista tehdä, ja kaupungin ajama päiväkotihanke ei saa asettaa puiston asukkaita ja päiväkoti Violan väkeä vastakkain. Leikkipihan laajentaminen ja YL-tontin itäpuolisen alueen käyttäminen paviljonkipäiväkodin suunnitelmissa ovat kaikkien etujen palvelevia kompromisseja, kun taas Violanpuistossa asuville ja leikkiville lapsille mahdollisesti lainvastainen rakentaminen puiston keskelle aiheuttaisi suuria ongelmia viidestä kymmeneen vuotta ja pidempäänkin.

Parhaimmillaan uusi ratkaisu säilyttäisi Violanpuiston ehjänä ja autottomana, takaisi päiväkoti Violan lapsille rakentamisen ajaksi ulkoilumahdollisuudet ja vastaisi kipeään päiväkotipaikkojen tarpeeseen. Näin voitaisiin välttyä myös päiväkotihanketta viivyttäviltä valituksilta. Näistä asioista kehotamme kaikkia myös kertomaan päättäjille ja virkamiehille.

Naapurikuuleminen päättyi 3.7.


KUUDES ESITYS: yhä KENTÄN LAITAAN, PUISTON KESKELLE

9.7. kaupunkiympäristön toimiala ilmoitti tiedotteessaan, että väliaikainen päiväkoti rakennetaan puiston keskelle, ilmeisesti kentän itäreunaan. Tarkkoja piirustuksia ei kerrottu, mutta tiedotteessa mainittiin, että kaadettaisiin vain yksi puu ja kentästä säästyisi 85 prosenttia edellisen 75 prosentin sijasta. Asukkaiden pyytämien tietojen mukaan tiedotteen antamat tiedot ja varsinainen suunnitelma eivät vastaa toisiaan.

Tiedotteessa päätöksen sanotaan perustuvan katselmukseen, jota oli tekemässä korkeita kaupungin virkahenkilöitä ja apulaiskaupunginjohtaja Sinnemäki Violanpuistossa 4.7., päivää edellisen naapurikuulemisen päättymisen jälkeen.

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta ilmoitti asukkaille pyynnöstä, että heille ei ole toimitettu uusia suunnitelmia.

Projektinjohtaja Jari Miettinen, joka oli ilmoitettu kaupungin tiedotteessa yhteyshenkilöksi toimitti puolestaan asukkaille suunnitelmat päiväkodin vaihtoehtoisista sijoitteluista Violanpuistoon. Hänen mukaansa valittu suunnitelma on sama kuin edellisen naapurikuulemisen pohjana ollut piirustus. Virallisia huomautuksia naapurikuulemisen perusteella tuli yksityisiltä henkilöiltä ja kokonaisilta taloyhtiöiltä 78 kpl. Jari Miettisen mukaan huomautuksen luettiin, mutta niistä ei tehdä ajanpuutteen vuoksi yhteenvetoa tai dokumenttia. Naapurikuulemisia ei siis ole tarkoitus ottaa huomioon.

Kaupunki väittää tiedotteessaan, että päiväkodin ja sen pihan viemä ala kentästä on pienentynyt neljänneksestä 15 prosenttiin, vaikka suunnitelma näyttäisi olevan sama. Tiedotteessa sanotaan myös, että ainoastaan huoltoajo sallitaan Saarenkadulla puistossa, mutta suunnitelmassa saattoliikenne on ohjattu Hermannin rantatieltä ja puisto avattu vaaralliselle läpiajoliikenteelle. Tiedote väittää, että puistosta kaadettaisiin vain yksi puu, mutta suunnitelmassa on merkitty kaadettavaksi ainakin neljä suurta jalavaa. 

Asukkaille ei ole kerrottu, miksi kaupunkiympäristön toimialan tiedotteessa annetaan eri tietoja kuin projektista vastaavan projektinjohtajan tietoon on saatettu. Muitakin epäselvyyksiä on.

Emme tiedä, onko edellisessä naapurikuulemisessa haettu aloituslupa ennen lainvoimaisuutta myönnetty vai tuleeko uusista suunnitelmista uusi naapurikuuleminen, kuten kaupungin taholta viesteissä luvattiin ennen edellistä. Tiedotteen sävy antaa ymmärtää, että kyseessä on lopullinen päätös, mutta varmuutta tästä ei ole. Myöskään määräaikaisuuden kestoa ei ole mainittu, vaikka siitä on ollut aiemmin epäselvyyttä. Kaupunki on toiminut viiden vuoden määräaikaisuuden nojalla, vaikka hankesuunnitelmassa on ollut määriteltynä kustannusarvio kymmenelle vuodelle, ja monet kaupunginvaltuutetut ovat ilmaisseet huolensa väliaikaisuuden kestosta.


Useiden pyyntöjen perusteella kaupunki on kertonut, että viimeisimpiin piirustuksiin tullaan mahdollisesti tekemään joitakin muutoksia. Liikennesuunnitelmaa ei ole esitetty, mutta kaupunki on ilmoittanut, että Saarenkatu avattaisiin läpiajoliikenteelle Hermannin rantatien suunnasta vain rakentamisvaiheen ajaksi. Ruoka- ja jätehuolto, sekä muu huoltoliikenne tulisi Saarenkadulle ja puiston hiekkapoluille Vellamonkadulta. Saattopysäköinnille osoitettaisiin pysäköintipaikat Vellamonkadulta esimerkiksi liikennemerkillä. Saarenkadulle ajoa ei kuitenkaan ole kerrottu estettävän. Päiväkodin rakentaminen puiston keskelle tekee kuitenkin turvallisuuteen ja puiston käyttöön liittyvien kestävien ratkaisujen tekemisestä vähintäänkin hankalaa.

Suunnitelma on yhä asemakaavan vastainen ja hyvin todennäköisesti myös maankäyttö- ja rakennuslain vastainen.


Otteita maankäyttö- ja rakennuslaista, ely-keskuksen ohjeista ja Helsingin kaupungin omista ohjeista:

Naapurien kuuleminen

  • Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. (MRL 133 §) Rakennuspaikalla ei tiedotettu asian vireilläolosta koskaan.

  • Rakennuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja naapurien kuulemiseksi. Katselmuksen ajasta on annettava tieto hakijalle ja naapureille. (MRL 133 §) Kaupungin 9.7. tiedotteen mukaan katselmus suoritettu, mutta naapureille ei annettu tietoa ajankohdasta eikä heitä kuultu.

 

Tilapäisen rakennuksen rakennusluvan myöntämisen edellytykset ja rajoitukset

  • Rakennusvalvontaviranomainen voi 171 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, kun kysymys on 176 § mukaisen tilapäisen rakennuksen rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi.

  • Tilapäiselle rakennukselle ei saa myöntää lupaa, jos se:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

(MRL 171.2 §)

  • Poikkeamista ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Tämä on ehdoton luvan myöntämisen este. Merkittävä rakentaminen tarkoittaa ympäristöstään täysin poikkeavaa rakentamista. (ELY-keskuksen ohje poikkeamisesta.)

  • Poikkeamishakemuksen tueksi on aina esitettävä maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n tarkoittamia erityisiä syitä. (ELY-keskuksen ohje poikkeamisesta.)

 

Puisto- ja virkistysalueelle rakentaminen

  • Puistoalueelle tai muulle asemakaavassa osoitetulle virkistysalueelle saa rakentaa vain alueen tarkoitukseen soveltuvia vähäisiä rakennelmia, jollei asemakaavassa tai 46 §:ssä tarkoitetussa puistoalueen suunnitelmassa ole toisin osoitettu. Puistoalueen suunnitelmassa voidaan osoittaa vain asemakaavan mukaista, alueen tarkoitukseen soveltuvaa ja alueen luonteeseen nähden vähäistä rakentamista. Muu rakentaminen puisto- tai virkistysalueelle on osoitettava asemakaavassa. Sijoittamisen edellytyksenä on, ettei alueen käyttäminen kaavassa varattuun tarkoitukseen vaikeudu. (Maankäyttö- ja rakennusasetus 46 ja 47 §; Ympäristöministeriön ohje asemakaavamerkinnöistä ja -määräyksistä.)

 

Maisematyö

  • Violanpuistoon rakentaminen johtaisi maisematyöhön, joka kaupungin oman määritelmän mukaan on ”maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä” ja jollaista ei ympäristöministeriön ohjeen mukaan saa asemakaava-alueella ei saa ilman erillistä lupaa suorittaa.

  • Edelleen kaupungin oman ohjeen mukaan, ”Puita saa kaataa yhden kerran ilman lupaa, jos

-Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää puita vielä kaatamisen jälkeenkin.

-Asemakaavassa ei ole puita koskevia suojelumääräyksiä. 

-Puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita. [Violanpuistossa kyseinen puu tai kyseiset puut on merkitty asemakaavaan]

-Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä. [alueen puistosuunnitelmassa ko. puu(t) on erikseen mainittu, ja ne on kuvattu ”komeiksi, varjostaviksi vuorijalaviksi”]

-Rajalla kasvavien puiden kaatamiselle saadaan naapurin suostumus."

Lupa kaatamiseen tarvitaan, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty. (Helsingin kaupungin puiden kaatamisen ohje.) Maisematyöluvissa vähäistä poikkeamista ei voida myöntää, vaan on haettava poikkeamislupaa. (Helsingin kaupungin poikkeamisohje.)

 

Aloittamisoikeus

  • Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupaa taikka 161, 162 tai 163 §:ssä säädettyä laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus). (MRL 144 §.)


 

Tilanne Violanpuiston rakentamissuunnitelmista päivittyy edelleen tälle sivulle. Yhteydenotot, korjaukset ja lisäykset toivotaan lähetettävän aiheesta osoitteeseen pelastetaanviolanpuisto@gmail.com