puistopuut.jpg

mikä violanpuistoa uhkaa?

saarenkatu.jpg

Saarenkatu ja puistopolut

Saarenkatu ei nimestään huolimatta ole autotie, vaan päällystetty pihakatu, puistokäytävä ja pelastustie. Saarenkadulla ja Violanpuiston muilla poluilla lapset leikkivät, pyöräilevät ja liikkuvat turvassa.

Kapea Saarenkatu on myös turvallinen Hermannin sivukoulun eka- ja tokaluokkalaisten koulureitti.

Puiston keskelle esitetyissä päiväkodin suunnitelmissa puiston läpi kulkeva Saarenkatu ja osa puiston hiekkakäytävistä avataan autoliikenteelle. Nämä kaikki suunnitelmat lisäävät väistämättä autoliikennettä puistoalueella.

puistopolku.jpg

Pysäköinti on Saarenkadulla mahdotonta, eikä siinä mahdu ohittamaan toisia ajoneuvoja. Jatkuva liikenne vaarantaa puiston turvallisuuden, eikä saattoliikennettä voi täysin estää kielloilla, koska pelastus- ja huoltotietä ei voi katkaista.

pulkkamaki2.jpg

Talvisin Saarenkadun poikki laskee vanha suosittu pulkkamäki. Jokainen auto lisää Saarenkadulla tekee mäenlaskusta hengenvaarallista.

Pulkkamäki on nähty niin tärkeänä osana Violanpuistoa, että sen vaalimista vaaditaan Saarenkadun tonttien maanvuokraussopimuksissakin.


omppopuut.jpg

viheralueet

Violanpuisto on Sörnäisten, Kallion, Alppiharjun, Vallilan ja Hermannin viheraluesuunnitelmassa 2007–2016 määritelty alueen tärkeimmäksi puistoalueeksi. Suunnitelmat muuttaisivat puistoa ratkaisevasti.

Kaupungin suunnitelmat vaativat viheralueiden ja vanhojen jalavien hävittämistä. Puiston käyttökelpoisuuden kannalta on tärkeää, että puistoalue säilyy yhtenäisenä.

Esitetyt suunnitelmat ovat asemakaavan vastaisia. Ne ovat asemakaavan poikkeamismenettelynäkin mahdollisesti maankäyttö- ja rakennuslain vastaisia. Violanpuisto on tärkeä ennakkotapaus.

Viheralueet on syystä kaavoitettu virkistyskäyttöön. Näin suuria päätöksiä ei voi tehdä muuttamatta asemakaavaa.

jalava.jpg

pkviola.jpg

päiväkoti violan ulkoilualue

Alueella on päiväkoti Viola, jonka ulkoilualue on puiston laidalla YL-tontilla. Piha on toimiva ja kaunis jättimäisine Terijoen salavineen.

Päiväkoti Violan ulkoilumahdollisuudet tulee turvata ja molempien päiväkotien lapsille on järjestettävä riittävät pihatilat. Tämä on täysin mahdollista hyödyntämällä kaikkia puistosta jo löytyviä leikkipaikkoja sekä tarvittaessa laajentamalla leikkipaikkoja puiston puolelle. Leikkipaikat kuuluvat puistoon  ja hyödyttävät lopulta koko aluetta.


pesis.jpg

Urheilukenttä

Violanpuiston kenttä on Vallilan ala-asteen  ja alueen päiväkotien ulkoliikuntapaikka, HJK:n iltapäiväkerhon tärkeä pelikenttä ja koko Hermannin asukkaiden oma lähikenttä.

Kaupunki on esittänyt suunnitelmissaan paviljonkipäiväkotia sijoitettavaksi niin, että kenttä poistuisi käytöstä kokonaan tai osittain. 

Kentän toiminta tulee turvata. Puisto ja kenttä ovat tärkeitä alueen lapsille, aikuisille ja yhteisölle. Violanpuiston kentän kaltaisia urheilu- ja ulkoilupaikkoja ei alueella ole muita, ja kentän osittainenkin pienentäminen tekisi osan kentän käyttötarkoituksista mahdottomiksi.

luistinrata2.jpg

Violanpuiston urheilukenttä on talvisin suosittu luistelukenttä, paikka jossa alueen lapset oppivat luistelemaan. Nyt se on kuitenkin jo otettu pois ensi talvena jäädytettävien kenttien listalta.